Käyttöehdot

Somanen-verkkopalvelu (”Palvelu”) on Soma Media Oy:n (”Soma Media”) tuottama ja ylläpitämä palvelu, joka sijaitsee osoitteessa www.somanen.fi.

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Palvelun käyttöön Soma Median ja Palvelun käyttäjän (”Käyttäjä”) välillä. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa ja hyväksyneensä nämä Käyttöehdot ekä niihin liittyvän tietosuojaselosteen (”Tietosuojaseloste”), joka on löydettävissä osoitteesta /privacy.

Nämä Käyttöehdot voivat vaikuttaa Käyttäjän laillisiin oikeuksiin, ja niiden hyväksyminen on ehdoton edellytys Palvelun käyttämiselle. Palvelu on suunnattu ja tarkoitettu täysi-ikäisille käyttäjille.

Alle kahdeksantoistavuotiailla henkilöillä ei ole oikeutta luoda käyttäjätiliä Palveluun ilman huoltajansa tai laillisen edustajansa hyväksyntää. Luomalla käyttäjätilin (”Käyttäjätili”) Palveluun Käyttäjä vakuuttaa, että hänen käyttöoikeuttaan Palveluun ei ole aiemmin lakkautettu tai keskeytetty Soma Median toimesta.

Palvelun käyttämiseksi Käyttäjän tulee antaa Soma Medialle itseään koskevat oikeat ja virheettömät henkilö- ja muut tiedot, sekä ilmoittaa Soma Medialle mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.

1. Käyttöoikeuden myöntäminen

Näiden Käyttöehtojen hyväksymistä vastaan Soma Media myöntää Käyttäjälle henkilökohtaisen, ei-edelleenlisensoitavan, ei-yksinoikeudellisen ja ei-siirrettävän lisenssin ja oikeuden käyttää Palvelua (”Käyttöoikeus”).

Käyttäjällä ei ole oikeutta myydä tai veloittaa maksua muilta käyttöoikeudesta Palveluun, taikka jäljentää, siirtää tai kopioida mitään osaa Palvelusta.

2. Palvelun käyttö

Käyttäjä tiedostaa, että muun muassa Palvelun turvallisuuden ja vakauden varmistamiseksi Palvelu voi olla tilapäisesti poissa käytöstä päivityksien tai uusien versioiden luomista tai Palvelun tehostamista varten. Nämä Käyttöehdot eivät kuitenkaan velvoita Soma Mediaa päivittämään tai tehostamaan Palvelua, vaan Soma Media päättää yksin tällaisten päivitysten ja muutosten tekemisestä.

Mitään oikeuksiaan rajoittamatta Soma Media voi ilman etukäteen Käyttäjälle annettavaa varoitusta rajoittaa, keskeyttää, lakkauttaa, muuntaa tai poistaa Käyttäjän Käyttäjätilin ja/tai Käyttöoikeuden Palveluun tai niiden osaan, mikäli Käyttäjä jättää noudattamatta, tai Soma Media epäilee Käyttäjän jättäneen noudattamatta näitä Käyttöehtoja, soveltuvaa voimassaolevaa lainsäädäntöä tai hyviä tapoja.

Edellä mainittujen toimenpiteiden vuoksi Käyttäjä saattaa menettää Palvelun käyttöönsä liittyvää materiaalia, sisältöjä, hyötyjä, etuoikeuksia taikka ansaittuja tai ostettuja hyödykkeitä. Käyttäjä hyväksyy, että Soma Media ei ole millään tavoin velvollinen korvaamaan tästä Käyttäjälle aiheutunutta vahinkoa tai seurauksia.

Käyttäjä on yksinomaisessa vastuussa Palvelun ja Käyttäjätilinsä käytöstä. Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa Palveluun kirjautumiseen käytettävän salasanansa, sekä sitoutuu olemaan käyttämättä muiden käyttäjien käyttäjätilejä tai salasanoja.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy olevansa yksinomaisessa vastuussa Käyttäjätilinsä käyttämisestä, kaikesta tuottamastaan Käyttäjäsisällöstä (kuten jäljempänä on määritelty), kaikesta viestinnästään Palvelussa sekä kaikessa muussa toiminnassaan Palveluun liittyen.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä mitään automatisoituja järjestelmiä, kuten botteja, spidereitä tai muita ohjelmistoja, jotka luovat enemmän tai tiheämmin yhteyspyyntöjä Soma Median palvelimille kuin luonnollinen henkilö objektiivisesti arvioiden kykenisi luomaan käyttämällä Palvelua sen tarkoituksenmukaisella käyttötavalla.

Käyttäjä sitoutuu olemaan yrittämättä vahingoittaa, hakkeroida, purkaa Palvelun koodia tai toimintaa taikka millään muullakaan tavoin vaikuttamasta negatiivisesti Palvelun toimintaan.

Palvelussa olevan sisällön kopioiminen tai välittäminen pois Palvelusta on kielletty ilman Soma Median antamaa kirjallista lupaa. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta tai muutoinkaan keräämästä henkilötietoja Palvelusta, sekä olemaan käyttämättä Palvelun tarjoamia viestintäominaisuuksia mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen taikka roskapostin lähettämiseen. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä roskapostia tai kaupallisia viestejä Palvelun muille käyttäjille.

Soma Media pidättää oikeuden poistaa sisältöä ja/tai Käyttäjäsisältöä ilman varoitusta, sekä estää pääsysi Palveluun tekijänoikeusvaatimuksen tai minkä tahansa muun syyn nojalla.

Käyttäjä vakuuttaa,

 1. ettei sijaitse sellaisen maan alueella, joka on Yhdysvaltain asettamassa kauppasaarrossa, tai joka on Yhdysvaltojen toimesta määritelty ”terroristeja tukevaksi” valtioksi; sekä
 2. ettei ole listattuna millään Yhdysvaltojen ylläpitämällä pakotelistalla.

3. Tekijänoikeudet

Palvelu (mukaan lukien siihen liittyvä ohjelmisto ja sisältö); Palvelun malli sekä siihen liittyvä sisältö, kuten teksti, kirjoitukset, grafiikka, vuorovaikutteiset ominaisuudet ja muut vastaavat ominaisuudet; tavaramerkit ja muut merkit ja logot (”Soma Median Sisältö”) ovat Soma Median omaisuutta tai itselleen lisensoimia, ja siten suojattuja tekijänoikeuksilla ja muilla oikeuksilla Suomen ja muiden maiden lakien mukaan sekä kansainvälisten konventioiden nojalla.

Soma Media myöntää Käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-edelleenlisensoitavan, ei-siirrettävän oikeuden käyttää Soma Median Sisältöä Palvelussa ja tuottamassaan Käyttäjäsisällössä.

Soma Median Sisällön muunlainen käyttö kuin näissä Käyttöehdoissa on nimenomaisesti määritelty, on kielletty, ja voi johtaa tämän lisenssin sekä Käyttäjän Käyttöoikeuden irtisanomiseen.

Mikäli mikä tahansa kolmas osapuoli esittää tekijänoikeuksiin pohjautuvan väitteen, että Palvelu tai Palvelun hallinta tai käyttö Käyttäjän toimesta rikkoo tämän kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, Soma Media yksin vastaa tällaisen väitteen tutkimisesta, selvittämisestä, sovittelemisesta ja ratkaisemisesta.

4. Käyttäjien luoma sisältö ja tekijänoikeuskäytäntö

Käyttäjä voi luoda ja välittää videomateriaalia, viestejä ja/tai muuta sisältöä Palvelussa (“Käyttäjäsisältö”).

Käyttäjä sitoutuu tuottamaan vain sellaista Käyttäjäsisältöä, jonka sisältö ei riko mitään voimassaolevia lakeja tai asetuksia, eikä muutoinkaan ole hyvän tavan vastaista. Erityisesti seuraavien sisältöjen tai materiaalien sisällyttäminen Käyttäjäsisältöön on kielletty, ja voi johtaa Käyttöoikeutesi ja Käyttäjäsisällön poistamiseen Soma Median toimesta:

 • Alkoholi- tai tupakkatuotteiden mainostaminen tai käyttö siten, että käyttö on Käyttäjäsisällön tai sen osan pääosassa, taikka muutoin sisällöltään sellaista, että se voidaan tulkita tuotteiden mainonnaksi tai näyttävän näiden tuotteiden käytön positiivisessa valossa. Alkoholi- tai tupakkatuotteiden tuotemerkkien mainitseminen muutoin kuin journalistisessa merkityksessä on kielletty.
 • Huumausaineiden tai huumaavien lääkkeiden käyttäminen tai käytön esittäminen
 • Rahankeräysten järjestäminen ilman voimassa olevaa rahankeräyslupaa
 • Rikokset, väkivalta tai onnettomuudet
 • Syrjivä sisältö
 • Rikokseen tai kansalaistottelemattomuuteen yllyttäminen
 • Hyvän tavan vastainen sisältö

Yllä mainittu lista ei ole tyhjentävä, ja Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkea voimassa olevaa lainsäädäntöä Käyttäjäsisältöä tuottaessaan. Soma Media voi välittää lainvastaiseksi katsomansa Käyttäjäsisällön poliisiviranomaisen tutkittavaksi.

Soma Medialla on oikeus (mutta ei velvollisuutta) poistaa mitä tahansa Käyttäjäsisältöä, joka on näiden Käyttöehtojen, soveltuvan lainsäädännön tai hyvien tapojen vastaista.

Käyttäjäsisältö voidaan tallentaa, jakaa ja/tai julkaista Palvelussa, jolloin Käyttäjäsisältö tulee näkyville Palvelun muille käyttäjille.

Soma Medialla on oikeus tallentaa kaikki Käyttäjäsisältö.

Soma Media pyrkii tallentamaan kaiken Käyttäjäsisällön vähintään 12 tunnin ajaksi, taikka määrittelemättömän ajan, mikäli Käyttäjä ilmoittaa Palvelussa haluavansa säilyttää jonkin Käyttäjäsisällön pysyvästi Palvelussa. Soma Medialla on yksinoikeus milloin tahansa poistaa mitä tahansa Käyttäjäsisältöä Palvelusta, eikä Käyttäjä ole oikeutettu korvaukseen Käyttäjäsisältönsä poistamisesta.

Käyttäjä vastaa yksin kaikesta Käyttäjäsisällöstä, jonka tämä lähettää, välittää, tallentaa tai muutoin saattaa Palvelun avulla itsensä tai muiden käyttäjien saataville.

Käyttäjä tiedostaa, että Palvelun käyttöä (mukaan lukien Käyttäjäsisältöä) voidaan säännellä lailla, asetuksilla, ehdoilla tai muilla rajoituksilla. Käyttäjä yksin, ei Soma Media, vastaa Käyttäjäsisällön oikeellisuudesta, tarkkuudesta, hyödyllisyydestä, turvallisuudesta tai laillisuudesta.

Käyttäjä vakuuttaa ja kaikilla käytettävissään olevilla keinoilla varmistaa, että Käyttäjän toimittama Käyttäjäsisältö ei sisällä lainvastaista, säädytöntä, loukkaavaa, halveksuvaa, uhkaavaa, häiritsevää taikka uskontoa, rotua tai etnisyyttä vastaan kiihottavaa materiaalia, taikka toisena henkilönä esiintymistä.

Käyttäjä vakuuttaa omistavansa kaikki tarvittavat lisenssit, oikeudet, hyväksynnät ja luvat käyttää ja antaa Soma Medialle oikeuden käyttää patentteja, tavaramerkkejä, yrityssalaisuuksia, tekijänoikeuksia ja muita oikeuksia Palveluun toimittamaansa Käyttäjäsisältöön.

Käyttäjä vakuuttaa lisäksi, että Käyttäjäsisältö

 1. ei loukkaa kenenkään tekijänoikeuksia ja/tai muita oikeuksia;
 2. ei sisällä viruksia tai muuta haitallista koodia; ja
 3. Käyttäjällä on hyväksyntä, vapautus ja/tai oikeus käyttää Käyttäjäsisällöstä tunnistettavissa olevien henkilöiden nimiä tai tunnistettavuutta Käyttäjäsisällössä.

Välittämällä Käyttäjäsisältöä Palveluun annat Soma Medialle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, vastikkeettoman, rojaltivapaan, alilisensoitava ja siirrettävän lisenssin käyttää, toimittaa, muuntaa (teknisissä tarkoituksissa, kuten leikkaaminen tai kuvan koon ja resoluution muuttaminen) ja muutoinkin hyödyntää kaikkea toimittamaansa Käyttäjäsisältöä Palvelun toteuttamiseksi.

Käyttäjä luopuu kaikista Käyttäjäsisältöön liittyvistä lakiin perustuvista ja/tai muista oikeuksista tai vaatimuksista Soma Mediaa kohtaan, sekä sitoutuu hyvittämään ja puolustamaan Soma Mediaa, sen työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, edustajia, ja/tai lisensoijia kaikissa Palvelun käyttöönsä liittyvissä asioissa ja riitatilanteissa.

Soma Media kunnioittaa toisten tekijänoikeuksia. Tietoyhteiskuntakaaren ja muiden soveltuvien lakien mukaisesti Soma Media pyrkii joutuisasti poistamaan kaiken tekijänoikeuksia loukkaavan materiaalin Palvelustaan.

Mikäli Soma Media saa tietoonsa, että joku Palvelun käyttäjä toistuvasti rikkoo tekijänoikeuksia, on käytäntömme mukaista estää kyseisen käyttäjän pääsy Palveluun, siinä laajuudessa kuin Soma Medialle on kohtuudella mahdollista.

Kaikkien Käyttäjien tulee tutustua ja noudattaa voimassaolevaa tekijänoikeuksia ja muuta Käyttäjäsisältöä koskevaa lainsäädäntöä.

Mikäli Käyttäjä uskoo, että jokin Palvelussa oleva sisältö loukkaa hänen tekijänoikeuksiaan, tulee tämän lähettää kirjallinen ilmoitus loukkauksesta osoitteeseen [email protected] (tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemisestä löydät tietoyhteiskuntakaaresta).

5. Kolmansien osapuolten palvelut ja materiaali

Palvelu voi sisältää linkkejä internetsivustoille, joita hallitsevat kolmannet osapuolet, sekä sisältää kolmansien osapuolten toimittamaa materiaalia, jotka mahdollistavat pääsyn kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin.

Kolmansien osapuolten ylläpitämien internetsivustojen, palveluiden ja/tai sisällön käyttöön sovelletaan erillisiä kyseisten palveluntarjoajien käyttö-, lisenssi- ja/tai muita ehtoja, jotka ovat saatavilla kyseisistä palveluista. Soma Media ei voi vaikuttaa kyseisten palveluiden käyttö- tai muihin ehtoihin, eikä siten vastaa Käyttäjälle näiden ehtojen tai palveluiden käytöstä.

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan (ensisijaisesti, mikäli ei erikseen kielletty) muiden mahdollisten ohjelmisto- tai laitelisenssiehtojen lisäksi, jotka Sinun on hyväksyttävä voidaksesi käyttää Palvelua. Tällainen on esimerkiksi selaimesi tai mobiilialustasi käyttäjälisenssi.

Tiedostat ja hyväksyt, että tietyt kolmannet osapuolet voivat olla oikeutettuja valvomaan näiden Käyttöehtojen toteutumista (kuten mobiilikäyttöjärjestelmien applikaatiokauppojen oikeuksien haltijat). Näillä oikeudenhaltijoilla voi olla itsenäinen oikeus harkintansa mukaan päättää näiden Käyttöehtojen ehtojen soveltamisesta ja toteutumisesta Sinua vastaan.

6. Lisäominaisuudet ja maksut

Jotkin ominaisuudet ja/tai palvelut (määritellään tarkemmin kyseisen ominaisuuden tai palvelun esittelyssä) voivat olla tarjolla käyttäjille ilmaiseksi tai maksua vastaan.

Näiden palveluiden tai ominaisuuksien hinnoista määrätään Soma Median kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa, ja näihin palveluihin tai ominaisuuksiin voidaan soveltaa erillisiä ehtoja ja käytäntöjä.

Maksamalla palveluun tai ominaisuuteen liittyvän maksun saat Soma Medialta rajoitetun, henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja Soma Median peruutettavissa olevan oikeuden käyttää kyseisiä palveluita tai ominaisuuksia Palvelussa. Soma Media voi milloin tahansa muuttaa, rajoittaa, ohjata, muokata tai poistaa kyseisiä palveluita tai ominaisuuksia Palvelusta, ennakkovaroituksella tai ilman.

Soma Medialla ei ole velvollisuutta Käyttäjää kohtaan korvata tai hyvittää käyttämättä jääneen lisämaksullista palvelua tai ominaisuudetta Käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle.

Kaikki Palveluun liittyvät ostot ovat lopullisia ja peruutusoikeudettomia (poislukien lain ja/tai Palvelun lataamiseen mahdollisesti käyttämäsi applikaatiokaupan käyttöehtosopimuksen mahdollistamat hyvitykset). Lisäpalveluiden tai –ominaisuuksien toimitushetkeksi katsotaan se hetki, jolloin Soma Media on hyväksynyt ostoksesi. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään hyvityksiin, ellei tässä kappaleessa toisin ole mainittu.

7. Henkilötiedot ja tietosuoja

Henkilötietojesi ja muita sinua koskevien tietojen käyttöä koskee erillinen Soma Median Tietosuojaseloste, joka on luettavissa osoitteessa /privacy. Hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Soma Media vastaa riittävien keinojen varmistamisesta, jotta Palvelun ja henkilötietojesi ja muiden tietojesi suoja olisi riittävällä tasolla, ja jotta henkilötietojesi sekä muiden tietojesi riittävästä oikeellisuudesta voidaan varmistua.

Käytämme lukuisia tekniikoita, kuten salasanasuojausta sekä salausta, varmistaaksemme tietosuojan riittävyyden. Mikään internetiin liitetty järjestelmä ei kuitenkaan ole absoluuttisen tietoturvallinen.

Vastaat käyttämiesi laitteiden, internetyhteyden ja ohjelmistojen tietoturvasta, ja vastaat niiden riittämättömästä tietoturvasta aiheutuneista vahingoista Soma Medialle ja/tai kolmansille osapuolille.

8. Tukipalvelut ja muutokset Palveluun

Soma Medialla on yksinomainen valta, mutta ei velvollisuutta, päättää teknisen tuen tarjoamisesta Palveluun.

Käyttäjä tiedostaa, että Palvelu ja sen ominaisuudet ovat luonteeltaan muuttuvia. Niin kauan kuin Käyttäjällä on voimassaoleva lisenssi Palveluun, on hänellä oikeus käyttää myös Palvelun päivitettyjä ja muutettuja versioita. Päivitysten ja muutosten yhteydessä lisenssisi uudistetaan tarpeen mukaan uusilla Käyttöehdoilla.

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että hyväksymällä uudet Käyttöehdot hän luopuu aiempien Käyttöehtojen hänelle antamista oikeuksistaan. Palvelun sisältö on muuttuva, ja Palvelun käyttäminen siihen tehtyjen päivitysten tai muutosten myötä voi vaatia Käyttäjää päivittämään tai vaihtamaan käyttämiään ohjelmia ja/tai laitteistoa.

9. Vastuuvapaus

Lain sallimissa rajoissa ja tässä sopimuksessa mainituin poikkeuksin, SOMA MEDIA EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA TAKUUTA TAI MUUTA VAKUUTUSTA KOSKIEN PALVELUA, SEN LAATUA, TOIMIVUUTTA, TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TÄSTÄ JOHTUEN PALVELU LISENSOIDAAN “SELLAISENA KUIN SE ON” JA PALVELUN KÄYTTÄJÄ OTTAA VASTUUN PALVELUN SOVELTUVUUDESTA, LAADUSTA JA TOIMIVUUDESTA.

Soma Media on yksin vastuussa kaikista lakisääteisistä takuista ja velvoitteista. Sen lisäksi, että Käyttäjä saattaa olla lain nojalla oikeutettu hyvitykseen Palvelun toimimattomuudesta johtuvasta tai muusta syystä, Käyttäjä voi olla oikeutettu Palvelun ostohinnan tai applikaation sisäisen ostoksen suuruiseen hyvitykseen siltä applikaatiokaupalta, jonka kautta tämä on hankkinut Palvelun applikaation.

10. Vahingonkorvaus

Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Soma Mediaa, sen työntekijöitä, lisensoijia, yhteystyökumppaneita ja alihankkijoita kohtaan, sekä suojaamaan ja korvaamaan Soma Mediaa vastuilta, vaatimuksilta ja kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut) koskien näiden Käyttöehtojen tai niiden osaa koskevaa rikkomustaan, taikka Käyttäjän osalta tapahtuvaa tekoa tai laiminlyöntiä koskien Palvelua tai sen osaa (mukaan lukien Käyttäjäsisältö). Soma Media varaa oikeuden puolustaa itseään ja/tai toimia asiassa, joissa voit tulla korvausvelvolliseksi.

11. Vastuunrajoitus

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Soma Media ei vastaa mistään verkkoyhteysongelmista tai muutoksista verkkoyhteyksiin, jotka saattavat vaikuttaa Palvelun toimintaan tai Palveluun pääsyyn.

KÄYTTÄJÄ TIEDOSTAA JA HYVÄKSYY, ETTÄ SOMA MEDIA EI OLE VASTUUSSA ASIOISTA, JOTKA LIITTYVÄT VERKKOYHTEYKSISTÄ TAIKKA NIIIHIN LIITTYVISTÄ ONGELMISTA. AINOA OIKEUS TAI HYVITYS KOSKIEN KÄYTTÄJÄN TYYTYMÄTTÖMYYTTÄ PALVELUUN ON POISTAA PALVELUN KÄYTÖN MAHDOLLISTAVA APPLIKAATIO, TAIKKA LOPETTAA PALVELUN KÄYTTÖ.

SOMA MEDIA EI VASTAA MISTÄÄN VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, KUTEN TULONMENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN ESTYMISESTÄ, JOTKA SUORAAN TAI EPÄSUORASTI JOHTUVAT APPLIKAATION KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, HUOLIMATTA KÄYTTÄJÄN MAHDOLLISESTI ANTAMASTA VAROITUKSESTA ASIAA KOSKIEN. SOMA MEDIAN VELVOLLISUUS KORVAUKSIIN JA/TAI HYVITYKSIIN ON RAJOITETTU LAAJIMMALLA LAIN MAHDOLLISTAMALLA TAVALLA.

KÄYTTÄJÄ TIEDOSTAA JA HYVÄKSYY, ETTÄ SOMA MEDIA EI VASTAA MISTÄÄN KÄYTTÄJÄSISÄLLÖN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LOUKKAAVASTA, HERJAAVASTA TAI LAINVASTAISESTA KÄYTÖKSESTÄ, JA ETTÄ RISKI TÄLLAISEN SISÄLLÖN MAHDOLLISESTI AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA TAI HAITASTA KUULUU YKSIN KÄYTTÄJÄLLE.

Joidenkin maiden lainsäädännöstä johtuen edellä mainitut rajoitukset eivät kaikilta osin välttämättä sovellu kaikkiin Käyttäjiin.

12. Palvelun tarjoaminen ja Palvelun lakkauttaminen

Soma Medialla on oikeus yksipuolisesti päättää Palvelun tarjoamisesta Käyttäjälle, ja pidättää oikeuden lakkauttaa Palvelun tai mikä tahansa sen osa milloin tahansa.

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Käyttäjän Käyttöoikeus Palveluun on voimassa kunnes oikeus lakkautetaan. Käyttäjä voi itse lakkauttaa Käyttöoikeutensa milloin tahansa poistamalla Palvelun käyttöön tarvittavan applikaation ja/tai lopettamalla Palvelun käytön. Käyttäjällä on oikeus lakkauttaa Käyttöoikeutensa tai poistaa Käyttäjätilinsä milloin tahansa. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Käyttäjätilin poistaminen on ainoa oikeus tai hyvitys, johon Käyttäjä on oikeutettu riitatilanteissa Soma Median kanssa.

13. Yleistä

Soma Medialla on oikeus ilman Käyttäjän suostumusta siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja velvollisuutensa, kokonaan tai osin, mille tahansa henkilölle tai toimijalle. Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden Käyttöehtojen tuomia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan toiselle ilman Soma Median etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Soma Media voi julkaista joihinkin palveluihin liittyen erillisiä käyttöehtoja tai –ohjeita. Tällaisten palveluiden käytön ehtona on kyseisten ehtojen hyväksyminen näiden Käyttöehtojen lisäksi. Nämä Käyttöehdot, muut ehdot ja säännöt, sekä niihin liitetty dokumentaatio (mukaan lukien Soma Median Tietosuojaseloste), sisältävät kaiken Käyttäjän ja Soma Median välillä sovitut Palvelua koskevat ehdot, ja ne syrjäyttävät kaikki aiemmin mahdollisesti tehdyt sopimukset ja sitoumukset.

Nämä Käyttöehdot kuvaavat tiettyjä laillisia oikeuksia. Käyttäjällä voi olla myös muita lakiin perustuvia oikeuksia. Nämä Käyttöehdot eivät muuta tai rajoita Käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia. Käyttäjä hyväksyy, että mikäli nämä Käyttöehdot tai Soma Median Tietosuojaseloste taikka niiden osa katsotaan myöhemmin mitättömäksi tai lainvastaiseksi, jäävät muut Käyttöoikeutta koskevat sopimusehdot sellaisenaan voimaan.

Soma Media varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa Palvelun hinnoittelua, taikka muuttaa näitä Käyttöehtoja tai Tietosuojaselostetta milloin tahansa ilmoittamalla kyseisistä muutoksista Palvelussa. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä ilmoituksen jälkeen. Edelleen, mikäli Käyttäjä ei hyväksy Soma Mediain kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja tai muita ohjeita tai käytänteitä Palveluun liittyen, Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö. Käyttäjän tulee säännöllisesti tarkistaa Palvelusta tieto mahdollisista muutoksista näihin Käyttöehtoihin tai muihin ehtoihin.

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikissa maissa sijaitseviin käyttäjiin, riippumatta käyttäjän kansallisuudesta tai sijainnista.

14. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Kaikki näitä Käyttöehtoja koskevat riitaisuudet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännöt.

15. Yhteystiedot ja ilmoitukset

Kaikki loppukäyttäjien yhteydenotot ja tiedoksiannot koskien Palvelua tulee tehdä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Yhteystiedot

Soma Media Oy

Y-tunnus: 2649034-3


Osoite:
Torikatu 19,
90100 Oulu, Finland

www.somanen.com
Yhteyshenkilö:
Roope Olenius <[email protected]>