Yhdistetty tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Laatimispvm: 3.11.2014


1. Rekisterinpitäjä

Soma Media Oy
Torikatu 19
90100 Oulu

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Soma Media Oy
Roope Olenius
Torikatu 19
90100 Oulu

3. Rekisterin nimi

somanen-palvelun käyttäjärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään palvelun kehittämiseen ja käyttäjien mahdollisuuteen käyttää palvelua. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Soma Media Oy:lle

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Käyttäjän perustiedot: etunimi, sukunimi, ikä, sukupuoli, kielitiedot, paikka- tai maatiedot Käyttäjän yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite

Muut tiedot:

Käyttäjän suostumus suoramarkkinointiin (kyllä tai ei) Käyttäjän itsensä antamat lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään henkilöltä itseltään hänen rekisteröidessään palveluun.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Soma Media Oy ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille tahoille perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Soma Media Oy ja sen yhteistyökumppanit voivat lähettää rekisteröidylle suoramarkkinointia sähköisesti (esim. sähköpostitse tai tekstiviestien välityksellä) rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella. Ylläpitoa lukuunottamatta tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilöiden, jotka ovat antaneet luvan suoramarkkinointiin, tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Evästeet

Eväistetä käytetään jotta käyttäjä pystyy käyttämään osia sivustosta jotka vaativat sisäänkirjautumista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei kerätä.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Henkilötiedot on suojattu asianmukaisin keinoin ja henkilötietoja voivat käsitellä vain tietojen hankintaan liittyvien verkkosivujen ylläpitoon tai kehittämiseen liittyvät henkilöt. Tiedot on suojattu kehitystyöhön kuulumattomilta ulkopuolisilta henkilöiltä asianmukaisilla tietojärjestelmien käyttöoikeusjärjestelyillä. Rekisteriä ylläpidetään palomuurin suojaamalla alueella käyttäjätunnusten ja salasanojen takana.

10. Tietojen säilyttäminen

Rekisteröityneiden käyttäjien tietoja säilytetään niin pitkään kunnes henkilö pyytää tunnuksensa poistamista tai tiedot poistetaan väärinkäytöksen takia järjestelmästä.

11. Tietojen tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26-28 § mukaisesti rekisteröityneillä käyttäjillä on oikeus tarkistaa mitä häneen liittyviä tietoja on kerätty ja tallennettu rekisteriin.

Tarkastuspyynnöt on lähetettävä kirjallisesti rekisteriasioiden yhteyshenkilölle:

Soma Media Oy
Roope Olenius
Torikatu 19
90100 Oulu

12. Tietojen korjaaminen

Henkilötietolain 29 § mukaisesti rekisteröityneillä käyttäjillä on oikeus tietojensa korjaamiseen tai oikaisemiseen.

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden rekisterissä olevien virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen oikaisemiseen, poistamiseen tai täydentämiseen. Tämä voidaan tehdä rekisterinpitäjän omasta aloitteesta tai rekisteröidyn tahon pyynnöstä. Mahdollisissa muutos- tai oikaisupyyntötilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.

13. Suoramarkkinoinnista kieltäytyminen

Rekisteröityneellä on henkilötietolain 30 § nojalla oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista. Tällä on käytännössä merkitystä vain niille käyttäjille, jotka ovat sallineet aiemmin suoramarkkinoinnin. Suoramarkkinoinnin kieltämiseksi rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön